SET-C

Cercador
Imatge relativa a la secció

Notícies

IAE: TERMINI D'INGRÉS

TERMINI D'INGRÉS EN PERÍODE VOLUNTARI de les QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS de l'IAE 2011: 2011.09.15 al 2011.11.21. (BOE 21-06-11).

Recordeu que en el cas que no estiguin domiciliats la obligació de pagar és del contribuent.

SET-C   Ronda Sant Pere, 19-21, 5è 5a » 08010 Barcelona » Tel. 93 318 40 31 | Fax 93 302 69 14