SET-C

Cercador
Imatge relativa a la secció

Notícies

Ja no és obligatori pertànyer a les cambres de comerç

Derogació de l’obligació de pagar el recurs cameral permanent


Al mes de desembre de 2010 es va publicar el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.

Aquest Real Decret modifica la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. La modificació es fa en el sentit que la pertinença a les cambres no sigui obligatòria i per tant tampoc sigui obligatori el pagament del Recurs Cameral Permanent, que desapareix.

Aquest recurs es pagava en base a dos paràmetres: l’Impost d’Activitats Econòmiques i l’Impost de Societats.


Transitòriament, per les quotes que es generin en base a l’Impost de Societats de l’any 2010 per a les empreses que superin un volum de facturació de 10 milions sí que és obligat el pagament. Aquest pagament els arribarà a l’any 2012. Però a partir d’aquesta data no hi ha l’obligació de pagament.

Les empreses que no superin un volum de facturació de 10 milions d’euros no estan obligades a pagar cap quota cameral inclòs la que es calcula en base a l’Impost de Societats de l’any 2010 i que arribaria al 2012.

A partir de l’1 de gener de 2011, ni és obligatori pertànyer a les Cambres de Comerç, ni s’ha de pagar el Recurs Cameral. No cal dir, doncs, que per rebre els Serveis de les Cambres caldrà estar-hi associat.

SET-C   Ronda Sant Pere, 19-21, 5è 5a » 08010 Barcelona » Tel. 93 318 40 31 | Fax 93 302 69 14